Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-147

23 Kasım 2021

SÜTUN 1 KAPSAMINDA TÜRKİYE VE ABD DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN KALDIRILMA SÜRECİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARMIŞTIR

Bilindiği üzere, 8 Ekim 2021 tarihinde Türkiye ve ABD, OECD / G20 Kapsayıcı Çerçevesi üyesi olan diğer 134 ülke ile, Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Sorunlarının Giderilmesine Yönelik İki Sütunlu Çözüm Beyanı üzerinde anlaşmıştı. 2 Sütunlu yaklaşımın 2. Sütunu Global Minimum %15 kurumlar vergisi öngörürken; 1. Sütun ise konsolide cirosu 20 milyar EURO’dan fazla olan şirketlerin yerel marketlerden elde ettiği gelirlerin bir kısmının bu yerel marketlerde de vergilenebilmesini sağlayacak. 1. Sütun’un yürürlüğe girmesiyle beraber Dijital Hizmet Vergisi (DHV) gibi tek taraflı uygulanan vergiler de kaldırılacak. 

21 Ekim 2021’de ABD, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık 1. Sütun’un uygulanmaya başlamasıyla beraber devletlerin öncesinde uyguladığı tek taraflı önlemlerin (DHV gibi) de ne şekilde kaldırılacağı konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 22 Kasım 2021 tarihli Duyuruya göre, Türkiye ile ABD yetkili makamları 21 Ekim 2021’de ABD, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın, 1. Sütun’u uygularken mevcut Tek Taraflı Önlemlere ilişkin geçiş yaklaşımını (“Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması”) benimseme konusunda uzlaşmıştır. Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması, bahsi geçen altı ülke tarafından bu tarihte yayımlanan ortak beyanda (”21 Ekim Ortak Beyanı”) yer almaktadır.

  • Bu kapsamda Türkiye de 1. Sütun uygulamalarının yürürlüğe girmesiyle DHV’yi kaldıracaktır. 
  • 1 Ocak 2022 ila Türkiye’de 1. Sütun’un yürürlüğe girdiği tarih arasındaki dönem “Geçiş Dönemi” olarak adlandırılacaktır.
  • Türkiye’de Geçiş Döneminde ödenen DHV, 1. Sütun kapsamında ilk yıl ödenecek vergi ile oran orantı yöntemi ile kıyaslanacak ve Geçiş Dönemi’nde alınan fazla DHV 1. Sütun kapsamında ödenecek olan vergilere mahsup edilecektir.
  • Örneğin Türkiye’de 1. Sütun yaklaşımının 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girdiği, mükellefin 2022 ile 2023 yıllarında toplam 1.000.000 TL DHV ödediği, söz konusu mükellefin 2024 yılında 1. Sütun kapsamında ödeyeceği verginin de 200.000 TL olduğu varsayılırsa. Daha önce fazladan ödenen [1.000.000 – (200.000 * (730/365))=] 600.000 TL DHV sonraki dönemlerde 1. Sütun kapsamında ödenecek vergilere mahsup edilecektir.   

Bakanlık tarafından yapılan Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.