Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-124

12 Eylül 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ;

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE VERGİDEN KAÇINMAYA ENGEL OLMA ANLAŞMASI ANKARA’DA İMZALANMIŞTIR

Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması 7 Eylül 2021 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi ELVAN ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti adına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Christophe LUTUNDULA APALA PEN’APALA tarafından imzalanan bu Anlaşma ile her iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin daha cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Anlaşma iki ülke tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmekte, gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde % 10 oranı ile sınırlandırılmaktadır. Ayrıca diğer ülkede 12 aydan kısa süren inşaat, montaj veya kurma projesi faaliyetlerinin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan, Anlaşma’da yer alan Bilgi Değişimi maddesi ile iki ülkenin vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin bir mücadele yürütmeleri mümkün olacaktır. Ayrıca, iki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliği yapılmasına ilişkin düzenleme de Anlaşmada yer almıştır.

Türkiye’nin, imzalanan bu anlaşma ile bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 96’ya ulaşmış olup, bunlardan 86’sı yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. “