Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-135

18 Ekim 2021

“Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ;

TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİ BROŞÜRÜ YAYINLANDI
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve bunlardan amortismana tabi olanlara ait amortismanların değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;

 • Yeniden değerleme yapabilecek ve yapamayacak mükellefler,
 • Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek varlıklar,
 • Yeniden değerleme için esas alınacak değer,
 • Yeniden değerlemenin ne zamana kadar yapılabileceği,
 • Yeniden değerleme yapmak için kullanılacak oran ve sonrasında ortaya çıkan değer artışının nasıl hesaplanacağı,
 • Hesaplanan değer artışı ve yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda nasıl gösterileceği,
 • Yeniden değerleme sonucunda hesaplanan verginin beyanı ve ödemesi,

  gibi genel bilgiler yer almaktadır.

  Broşüre ulaşmak için tıklayınız.

  530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.”