Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-063

21 Mayıs 2018

7143 SAYILI KANUN’UN VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ

2018/76 sayılı Duyurumuz ile bilgilerinize sunulan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun) 18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Sirkülerimizde, 7143 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin 13 numaralı fıkrasında düzenlenen; “yurt dışındaki bazı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, yurt içindeki bazı varlıkların kayda alınması ve yurt dışında elde edilen bazı kazançların Türkiye’ye getirilmesi halinde bu varlıkların inceleme, tarhiyat ve vergileme dışında bırakılmasına” ilişkin hükümleri açıklanacaktır.

  1. KAPSAM :

Düzenleme üç başlık altında incelenmiştir:

  •   Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan bazı varlıklarını Türkiye’ye getirmeleri,
  •   Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait olup Türkiye’de bulunan, ancak kayıtlarda yer almayan bazı varlıklarının kayda alınması,
  •   Tam mükellef gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında elde ettikleri bazı kazançlarını Türkiye’ye getirmeleri.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.