Kurumsal Yeniden Yapılandırma

Kurumsal Yeniden Yapılandırma

Dünya ekonomisinde ve piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar şirketleri strateji değişikliklerine; büyümeye ya da küçülmeye zorlayabilmektedir. Yeni koşullara uyum sağlamak için birleşmeler, satın almalar, bölünmeler, tedarik zincirinin yeniden planlanması gibi kurumsal yeniden yapılandırma süreçleri sıkça uygulanan yöntemlerdir.

BDO olarak, 35 yılı aşkın süredir birçok önemli yeniden yapılandırma projesinde, gerek süreç yönetimi gerekse danışmanlık hizmetleri sunarak katkıda bulunduk. Başarıyla sonuçlandırdığımız bu projelerde kazandığımız deneyim ve güvenle, halihazırda da pek çok projeyi yürütmekteyiz.

Küreselleşme ve teknolojideki gelişmelerin etkisiyle iş hayatındaki ihtiyaçlar da çeşitlenerek artmaktadır. Bunun sonucu olarak, kurumsal şirketlerin ortak tercihi, dünya genelinde aynı ve yüksek standartlara sahip, hızlı ve etkin danışmanlık hizmetlerine tek ve güvenilir bir kaynaktan erişmektir. Bu amaçla, denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık gibi faaliyet alanlarımızın yanı sıra, müşterilerimize hukuk alanında da hizmet vermekteyiz.

Türkiye’deki güncel mevzuat değişikliklerini yakından takip eden dinamik ve tecrübeli ekibimizle başta ticaret hukuku uygulamaları ve şirket yeniden yapılandırma projeleri olmak üzere danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Bu alanda sunduğumuz hizmetlerin bir kısmı aşağıda yer almaktadır:

 • Alıcı taraf için inceleme çalışmaları (due-diligence) yapılması,
 • Satıcı taraf için inceleme çalışmaları (due-diligence) yapılması,
 • Veri odası hazırlanması ve satıcı taraf hazırlık sürecinin yönetilmesi,
 • Finansal ve vergisel açıdan optimum satın alma/satış modelinin kurulması,
 • Birleşme ve bölünme sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri (SPA), ortaklık sözleşmeleri (SHA) hazırlanması, revizesi ve müzakeresi,
 • Kurumsal yeniden yapılandırma projeleri sırasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca yazılması zorunlu olan yeminli mali müşavirlik raporlarının hazırlanması,
 • Şirket değerlemeleri,
 • Satın alma, birleşme ve bölünme sonrası entegrasyon sürecine vergisel ve muhasebesel açıdan katkıda bulunulması, 
 • Yeniden yapılandırma projeleri sırasında Rekabet Kurumu, SPK, EPDK, BDDK gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takip edilmesi,
 • Kurumsal yeniden yapılandırma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Şirket yeniden yapılandırma projeleri,
 • Birleşme ve devralmalar,
 • Tam ve kısmi bölünmeler,
 • Tür değişiklikleri ve tasfiye,
 • Şirket, şube, irtibat bürosu kuruluşları,
 • Genel kurul organizasyonları,
 • Hukuki inceleme ve raporlama hizmetleri (due diligence),
 • Sözleşme incelemeleri,
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı.

İLETİŞİM