-

Cemalettin Turan

Ortak - Vergi / ILP

Kimya | Perakende | Turizm, Konaklama ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı | Tam Tasdik | Dolaylı Vergiler (KDV,ÖTV) | Kurumsal Yeniden Yapılandırma

Yeminli Mali Müşavir

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Cemalettin Turan, 25 yılı aşkın bir süreden beri BDO Türkiye bünyesinde vergi hukuku ve uygulamaları alanında danışmanlık yapmaktadır. Gelir ve Kurumlar Vergileri ile Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi alanlarında uzmanlaşmıştır. Kimya, enerji, petrol, tekstil, demir çelik, gayrimenkul, gemi inşa, özel eğitim ve öğretim ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı birçok şirket ve kuruma yerel ve uluslararası vergilendirme, vergi incelemeleri, birleşme/devralmalar, bölünme, satın alma, due diligence halka arz ve yeniden yapılandırma konularında hizmet vermektedir.

1996 yılında BDO Türkiye’ye katılmadan önce Maliye Bakanlığı bünyesinde Hesap Uzmanı olarak 10 yıl süreyle görev yapmış; imalat, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı büyük mükellefler nezdinde vergi incelemeleri yürütmüştür. T.C. Maliye Bakanlığı tarafından 1993 – 1994 yıllarında geçici görevle gönderildiği İngiltere’de gayrisafi milli hasıla ve vergi yükü hesaplamaları konusunda araştırmalar yapmıştır.

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İYMMO)

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)

T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu (1985 – 1996)

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı

Maliye Hesap Uzmanları Derneği

 

EĞİTİM

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

SOSYAL FAALİYETLER

Mülkiyeliler Birliği  

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği