Dolaylı Vergiler (KDV,ÖTV)

Dolaylı Vergiler (KDV,ÖTV)

Doğru kurgulanmaması ve muafiyet, istisna, indirim ve iade haklarının yeteri kadar bilinmemesi halinde, şirketler için önemli finansal yükler oluşturma riski içeren dolaylı vergiler şunlardır:

 • Katma değer vergisi,
 • Özel tüketim vergisi,
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi,
 • Özel iletişim vergisi,
 • Damga vergisi,
 • Gümrük vergisi,
 • Harçlar.

Özellikle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi, ticari işlemlerin taraflarının finansal hak ve yükümlülüklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Mükellefiyetler zamanında ve doğru olarak yerine getirilmediği takdirde, finansal yüklere ve kayıplara yol açabilmektedir. Dolaylı vergilerin doğru kurgulanması ve muafiyet, istisna, indirim ve iade gibi hakların zamanında kullanılması için profesyonel desteğimizden yararlanabilirsiniz.

Alanında uzman kişilerden oluşan dolaylı vergiler ve KDV/ÖTV/ÖİV iade ekibimizle sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • KDV iadesi tasdik hizmetleri,
 • ÖTV iadesi hizmetleri,
 • Özel iletişim vergisi iadesi tasdik hizmetleri,
 • Dolaylı vergiler danışmanlık hizmetleri,
 • Muafiyet, istisna, indirim ve iade imkanlarının araştırılması,
 • Sözleşmelerin ve benzeri kağıtların damga vergisi açısından incelenmesi,
 • Dolaylı vergiler beyanname kontrol hizmetleri,
 • Dolaylı vergiler planlama hizmetleri,
 • Tedarik zinciri planlaması.

BDO olarak, özellikle KDV ve ÖTV'ye ilişkin kanunların yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Türkiye’de mevzuatın gelişmesinde ve uygulamada öncü kurum olarak yer aldık. Ortaklarımızdan Mehmet Maç tarafından kaleme alınan "KDV Uygulaması" kitabı Türkiye’de KDV mevzuatının yerleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Kitabın 5. ve 6. baskılarını ücretsiz olarak okuyabileceğiniz e-kitaba ulaşmak için tıklayınız.

İLETİŞİM