AR-GE Merkezi Mali Uygulamaları Denetim ve Analizi

Ekibimiz, Ar-Ge merkezinde yürütülen faaliyetlere yönelik olarak, 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği kapsamında denetim hizmeti vermektedir.

Denetimler üçer aylık periyotlar halinde yapılır ve her bir denetim sonunda Ar-Ge Merkezi Mali Uygulamaları Denetim ve Analiz Raporu hazırlanır. Raporda yer alan bulgular ve öneriler hakkında değerlendirme toplantıları yapılır.

Vermiş olduğumuz denetim ve analiz hizmetiyle müşterilerimizin risklerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

Ar-Ge Merkezi Mali Uygulamaları Denetim ve Analizi kapsamında verdiğimiz hizmetlerin kapsamı özetle şu şekildedir:

 • Ar-Ge mevzuatında belirlenen kriterler doğrultusunda, 3’er aylık periyodlar halinde denetimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Ar-Ge merkezi projelerine ilişkin harcama ve maliyetlerin, ilgili olduğu hesaplara dağıtımının denetimi,
 • Ar-Ge merkezi personel sayısının (tam zamanlı eşdeğer personel sayısının) kontrolü,
 • Ar-Ge indirimi tutarının tespiti (her bir geçici vergi vergilendirme dönemi itibariyle),
 • Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteği uygulamasıyla ilgili olarak danışmanlık verilmesi, destek tutarlarının tespiti,
 • Ar-Ge harcamalarının içeriğinin ve muhasebeleştirmesinin denetimi ve ilgili beyanname ve bildirgelerin kontrolü,
 • Dışarıda geçirilen zamanlara ilişkin sürecin yönetimi ve denetimi,
 • Denetimler sonucunda, Ar-Ge Merkezi Mali Uygulamaları Denetim ve Analiz Raporunun hazırlanması ve Raporun sonuçları hakkında değerlendirme toplantılarının yapılması,
 • Ar-Ge harcamalarının, diğer faaliyetlere ilişkin harcamalardan ayrılarak, mali teşvik tutarlarının doğru olarak hesaplanmasını sağlayacak muhasebe ve belgelendirme altyapısının oluşturulması ve kontrolü,
 • Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılan denetim sürecinde Şirketlere destek verilmesi,
 • Faaliyet raporlarının hazırlanmasına destek verilmesi.