AR-GE Faaliyetlerine İlişkin Eğitim Hizmetlerimiz

Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin mevzuatta son dönemde önemli değişiklikler olmuştur. Ayrıca belirtmek isteriz ki, Ar-Ge faaliyetleri devamlı olarak kendini yenileyen bir sürece sahiptir. Bu yapısı nedeniyle, Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemeler de sıklıkla değişmektedir.

BDO olarak, Ar-Ge mevzuatındaki değişiklikler, yenilikler ve Ar-Ge merkezindeki kritik uygulamalarla ilgili olarak müşterilerimizi düzenli olarak bilgilendiriyoruz.

Ayrıca, Ar-Ge faaliyetlerine konu düzenlemeler hakkında Ar-Ge Merkezi personeline ve ilgili Şirket personeline eğitimler veriyoruz.  Ar-Ge faaliyetlerinin muhasebe uygulamaları ve belgelendirme süreçlerinin yönetimi de eğitim hizmetlerimizin kapsamındadır.