AR-GE Merkezi Başvurusu Sürecine İlişkin Hizmetlerimiz

Ar-Ge merkezi başvurusu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmaktadır. Bu süreçte, oldukça kapsamlı olan Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması gerekir.

BDO olarak, Ar-Ge merkezi başvurusunun öncesinde ve başvuru sürecinde vermiş olduğumuz hizmetler şu şekildedir:

  • Ar-Ge merkezinin oluşumuna ilişkin asgari şartların sağlanıp, sağlanamayacağının analizi,
  • Ar-Ge merkezine ilişkin ilke ve stratejilerin (Ar-Ge Merkezi Anayasasının) belirlenmesi,
  • Ar-Ge merkezi statüsünün kazanılmasıyla beraber elde edilecek teşviklerin analizi,
  • Ar-Ge merkezi statüsünün kazanılması süresince danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Ar-Ge merkezi başvuru dokümanlarının hazırlığına destek hizmeti verilmesi,
  • Ar-Ge merkezine ilişkin yol haritasının belirlenmesi,
  • Şirketin bölümleri arasındaki koordinasyonun oluşturulma sürecine destek verilmesi.