• Geçmişe Dönük Teşvik İmkanları

Fırsatı kaçırmayın, geçmişe dönük teşvik imkanlarından yararlanın, prim maliyetlerinizi düşürün!

31/12/2020 tarihine kadar uygulanacak olan “6111 Sayılı Teşvik”, işverenlerin ödemek zorunda olduğu  %20,5’lik prim tutarının %5’lik Hazine Desteği düşüldükten sonra geriye kalan %15,5’lik prim tutarı kadar kazanç sağlıyor.

Bu teşvikten geçmişe dönük olarak da yararlanmak mümkündü, 19/03/2015 tarihinde çıkarılan Genelge ile geçmişe dönük yararlanma imkanı kaldırıldı. Bu tarihten sonra işverenler teşvikten ancak dava yolu ile yararlanabiliyorlar.

Mart ayı içinde yasalaşması beklenen Torba Yasa ile geriye dönük teşvikler açısından son bir imkân tanınıyor. Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce veya yürüklüğe girdiği ayı izleyen ayın sonuna kadar (Mart ayında yasalaşması halinde Nisan sonuna) kadar başvuran işverenler de teşvikten yararlandırılacak.  Başvuru süresi çok kısa tutulduğu için hazırlıklara bir an önce başlamakta yarar var.

Gelin gerek geçmiş, gerekse güncel teşvik süreçlerinizi birlikte yürütelim… Fırsatı kaçırmayalım… Sınırlı zaman diliminde, büyük kazanç sağlayalım…