Mimari, İnşaat ve Satın Alma Desteği

Mimari projelerin uluslararası trendlere ve standartlara uygun olarak hazırlanmasını sağlayıp, projenin ve inşaatın denetimini de üstleniyoruz.

Proje için gerekli her türlü donanım seçimi, imalat kontrolü ve/veya satın alma aşamalarında müşterilerimizle işbirliği içinde çalışmaktayız. 

Bu konuda sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıdadır:

Mimari proje geliştirme ve denetimi:

 • Özgün iç ve dış mimari proje hazırlanması,
 • Proje mimarlarına destek verilmesi,
 • Mimari proje yorumu ve iyileştirilmesi.

İnşaat yönetimi:

 • İnşaat yapım yönteminin seçilmesi,
 • Süresel planlama, şebeke planlama teknikleri (CPM,PERT),
 • Maliyet tahmini, bütçeleme ve teklifin hazırlanması,
 • İnşaat ekibinin organizasyonu,
 • Taşeron seçimi.

Tesis mobilyası ve mefruşat tedariki:

 • Mobilya seçimi ve satın alınması,
 • Mefruşat seçimi ve satın alınması,
 • İşletme malzemesi seçimi ve satın alınması,
 • Mobilya imalat takibi.