Varlık Yönetimi

Yatırımcıların değişken piyasa şartlarında hedeflerine başarıyla ulaşabilmeleri ve bu başarıyı sürdürebilmeleri için;  işletme faaliyetleri süresince karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde yönetim ve işletme analizleri, kar zarar tablosu değerlendirmeleri gibi danışmanlık hizmetlerimizle mal sahibi ve işletmecilerle işbirliği içinde çalışmaktayız.

Bu alandaki faaliyetlerimiz aşağıdadır:

  • Tesis satın alma ve satış desteği,
  • İşletme denetimi ve varlık yönetimi,
  • Hukuki ihtilaf desteği, hakemlik görevi,
  • Gizli müşteri programı.