-

Ömer Akdoğan

Ortak - Vergi

Enerji ve Doğal Kaynaklar | Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon | Perakende

Yeminli Mali Müşavir

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Ömer Akdoğan, vergi hukuku ve vergi uygulamaları, şirket yeniden yapılandırmaları, vergi incelemeleri ve vergi ihtilafları konusunda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir. Bu alanlarda başlıca, tekstil ve perakende sektörü olmak üzere, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirket ve kurumlara hizmetler vermektedir.

1990-1993 yılları arasında Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde çalışmış olup, 1994-2011 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı, 2011-2013 yılları arasında ise Vergi Denetim Kurulu, Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı’nda Vergi Başmüfettişi olarak görev yapmıştır. Bu sürede, pek çok yerli ve yabancı sermayeli imalat, inşaat, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, büyük ölçekli  şirketlerde vergi incelemesi gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2007-2008 yıllarında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı, 2008-2010 yıllarında  da İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında transfer fiyatlandırması uygulamaları konusunda araştırma yapmak üzere, İngiltere’de 4 aylık süre ile yurt dışı görevde bulunmuştur. 2013-2021 yıllarında Boyner Holding A.Ş.’de Mali İşler Direktörü olarak görev yapmıştır.

Ömer Akdoğan, BDO İstanbul ofisinde 2022 yılında göreve başlamış olup, halen BDO Türkiye Vergi Ortağı olarak görevini sürdürmektedir.


MESLEKİ ÜYELİKLER

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası

Hesap Uzmanları Derneği

Hesap Uzmanları Vakfı


EĞİTİM

Boston University, Master of Science Administrative  Studies, Finans, Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Lisans

İstanbul Maliye Meslek Lisesi


SOSYAL ÜYELİKLER

Mülkiyeliler Birliği

Maliye Okulu Mezunları Derneği