-

İdris Şenyurt

Ortak - Vergi

Yeminli Mali Müşavir

BDO.LiveSite.People.Contact

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

2002 yılında kısa bir süre Vergi Denetmen Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, aynı yıl açılan giriş sınavında başarı göstererek Hesap Uzmanı olarak görev yapmaya başladı. Yaklaşık 9 yıl bu görevini sürdürdü. Bu dönemde 2 yıl Maliye Bakanı Danışmanı olarak görev yaptı. Yurt dışı yüksek lisans programımı tamamladıktan sonra 2012 yılının Kasım ayında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda Strateji ve Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapmaya başladı. 2014 yılının Ocak ayında Gelir İdaresi Başkanlığı’na Grup Başkanı ve aynı yılın Mart ayında ise Daire Başkanı olarak atandı. 2019 yılının Nisan ayında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve Sümer Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı görevlerine istifa ettiği tarihe kadar devam etti. Bu süreçte 2019 yılında Vergi Konseyi İcra Kurulu Üyeliğine, 2021 yılında da Vergi Konseyi Üyeliğine seçildi ve bu görevleri halen devam etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki görevi süresince başta uluslararası vergileme, çifte vergilemeyi önleme ve diğer uluslararası anlaşmalar, transfer fiyatlandırması ve uluslararası bilgi değişimi konuları olmak üzere gelir ve kurumlar vergisi, vergi usul, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi gibi birçok konudan sorumlu yönetici olarak çalıştı. Bu süreçte birçok uluslararası toplantı, anlaşma müzakeresi, kanun ve ikincil mevzuat çalışmalarına katıldı. Ayrıca özelge ve uzlaşma komisyonlarında üyelik ve başkanlık görevlerinde bulundu.

Aralık 2021’de BDO Denet’e vergi ortağı olarak katılmıştır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir.

 

MESLEKİ ÜYELİKLER                                                                 

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı

Maliye Hesap Uzmanları Derneği

 

EĞİTİM

Loyola University Chicago, Muhasebe Bölümü, Yüksek Lisans

Atılım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Lisans

Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Lisans