VERGİ 2024-041

DEPREM KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP HALİ UZATILAN YERLERDE 7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN KAPSAMINDAKİ SÜRELERİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR


Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Duyuru kapsamında, halen mücbir sebep hali devam eden; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.4.2024 Salı günü sona erecek olan mücbir sebep halinin, son kez uzatılarak 31.8.2024 Cumartesi günü sona ermesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, 16 Mayıs 2024 tarih ve 32548 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile, mücbir sebep hali 31/8/2024 tarihinde sona erecek olan bu yerlerde, 7440 Sayılı Kanun kapsamında 30/11/2024 tarihine kadar (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 2/12/2024 tarihine kadar) başvuru yapılabileceği, birinci taksitin (peşin ödeme dahil) 31/12/2024 tarihine, ikinci taksitin 31/1/2025 tarihine kadar (bu tarihler dahil), diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerektiği belirtilmiş ve bu konudaki detaylara yer verilmiştir.