VERGİ 2024-037

2023 YILI KAZANÇLARINA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32/1 inci maddesi gereğince, kurumlar vergisi mükellefleri, kurum kazancı üzerinden %25 oranında kurumlar vergisi öderler. Ancak bankalar, sigorta şirketleri ve diğer bazı finansal kurumlar için kurumlar vergisi oranı %30 olarak (yani artırımlı oranda) uygulanır. Ayrıca bazı mükellefler için indirimli oranda kurumlar vergisi uygulama imkânı bulunmaktadır. 

Bu nedenle, 2023 yılı hesap döneminde, yukarıda belirtilen finansal kuruluşların kurum kazançları üzerinden %30 oranında, diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarından ise %25 oranında kurumlar vergisi hesaplanacaktır. İndirimli oranın geçerli olduğu hallerde yukarıda belirtilen oranlar bu indirimler yapılarak uygulanacaktır. Vergi karşılıklarının da bu oranlar ve %5 uyumlu vergi mükellefi indirimi esas alınarak oluşturulması gerekir.

Mali tablolarda yer alan kazanç (ticari kâr) vergiye tabi kurum kazancından muhtelif sebeplerle farklı olabileceği için matraha ulaşırken,
•    İndirimi kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi,
•    Vergiye tabi olmayan gelirler ile bazı indirimlerin ve istisnaların ise düşülmesi, 

gerekmektedir. 

Bu Rehberimiz, 2023 yılına ait kurum kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesine yönelik açıklamalar yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 

BDO Türkiye’nin uzun yıllara dayanan bilgi birikimini yansıtan bir eser olan işbu Rehberimizin başta müşterilerimiz olmak üzere tüm kullanıcılara faydalı olmasını dileriz. 

Saygılarımızla,