VERGİ 2024-013

2024 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

  1. KONUTLARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ:

Bilindiği gibi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 5035 sayılı Kanunla değişik mükerrer 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak ve su faturalarında gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

2023 yılı için metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,50 TL, diğer belediyelerde 1,10 TL olarak uygulanan konutlara ait çevre temizlik vergisi tutarları, 01.01.2024 tarihinden itibaren 57 Seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile büyükşehir belediyelerinde 2,30 TL, diğer belediyelerde 1,70 TL olarak belirlenmiştir.
 
  1. İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ:

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyesi ile diğer belediyeler bakımından ayrı ayrı olmak üzere, 57 Seri No.lu Belediye Gelirleri Genel Tebliği’nde ilan edilen aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.


2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi:

        Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
 
Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 20.000 17.000 13.000 11.800 9.500
2. Grup 13.000 9.500 7.900 6.600 5.800
3. Grup 9.500 6.600 5.800 4.000 3.300
4. Grup 4.000 3.300 2.300 2.000 1.700
5. Grup 2.300 2.000 1.400 1.400 1.180
6. Grup 1.400 1.180 700 660 500
7. Grup 500 400 260 230 170
 
    1. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
 
Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 25.000 21.250 16.250 14.750 11.875
2. Grup 16.250 11.875 9.875 8.250 7.250
3. Grup 11.875 8.250 7.250 5.000 4.125
4. Grup 5.000 4.125 2.875 2.500 2.125
5. Grup 2.875 2.500 1.750 1.750 1.475
6. Grup 1.750 1.475 875 825 625
7. Grup 625 500 325 287 212

Tarifelerde yer alan bina gruplarına ilişkin liste ise, 2006/15 sayılı Sirkülerimizin ekinde yer alan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir:


BİNA GRUPLARI
1-Öğrenci sayısı:
(Okul,yurt,kreş, dershane,
kurs,eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan
binalar.)
 
2- Yatak kapasitesi:
(Konaklama tesisleri
ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.)
3-Kullanım alanı (m2):
a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri.
b)Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler. 4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri.
 
5-Personel sayısı:  (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.)
   I.GRUP 750’den fazla 500’den fazla 1000’den fazla 5000’den fazla 2000’den fazla 300’den fazla
  II.GRUP 750-500 500-300 1000-500 5000-4000 2000-1500 300-200
 III.GRUP 499-250 299-150 499-250 3999-3000 1499-1000 199-100
 IV.GRUP 249-100 149-50 249-100 2999-2000 999-500 99-50
  V.GRUP 99-50 49-20 99-50 1999-1000 499-250 49-10
 VI.GRUP 49-20 20’den az 50’den az 999-500 249-100 9-4
VII.GRUP 20’den az - - 500’den az 100’den az 3 ve daha az, konutlar2.3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması:
Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrası ile 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7 nci maddesine göre, söz konusu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar (konut ve işyerlerine ait çevre temizlik vergileri); büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanmaktadır.
Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 85 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 10.000 8.500 6.500 5.900 4.750
2. Grup 6.500 4.750 3.950 3.300 2.900
3. Grup 4.750 3.300 2.900 2.000 1.650
4. Grup 2.000 1.650 1.150 1.000 850
5. Grup 1.150 1.000 700 700 590
6. Grup 700 590 350 330 250
7. Grup 250 200 130 115 85


Saygılarımızla.