VERGİ 2024-007

MALİYET HESAPLARININ 7/A VEYA 7/B SEÇENEĞİNE GÖRE TUTULMASI İÇİN 2024 YILINDA GEÇERLİ HÂDLER
Bilindiği üzere 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile, maliyet hesaplarında 7/A seçeneğinin uygulanması, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirlenen tutarları aşan üretim ve hizmet işletmeleri için zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu tutarlar son kez 10 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile aktif toplamı için 300 bin TL ve net satış hasılatı için 600 bin TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğde, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. (Bu hesaplamada 50 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’ye iblağ edilecektir.)

Maliye Bakanlığınca bu hadlere ilişkin yeni bir belirleme yapılmadığına göre, 10 no.lu Tebliğ uyarınca bu hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.
2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %58,46’dır.,

Buna göre;

  • 2023 yılı aktif toplamı 22.198.200 TL’yi VEYA net satışları toplamı 44.394.600 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2024 yılına ait muhasebe işlemlerini, 7/A seçeneğindeki hesapları göz önünde bulundurarak yerine getireceklerdir. Bu hâdlerden herhangi birini aşan işletmelerin, 2024 hesap döneminde maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmaları zorunludur.
  • 2023 yılında hem aktif toplamı 22.198.200 TL’nin hem de net satışları toplamı 44.394.600 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği, 2024 yılında da zorunlu değildir. Bu işletmeler, 2024 yılında da 7/A ve 7/B seçeneklerinden herhangi birini tercih edebileceklerdir.

Saygılarımızla.