VERGİ 2024-031

SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ YENİ BİR BELİRLEME YAPILINCAYA KADAR UZATILMIŞTIR

Bilindiği üzere, 28/12/2023 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 7491 Sayılı Kanun ile sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci gününe, ödeme tarihi ise 23 üncü gününe çekilmek suretiyle değiştirilmişti.

Bu kez Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 10 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan 164/2024-2 No.lu VUK Sirküleri ile 01 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla verilen KDV Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır. Yapılan bu düzenleme yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uygulanacaktır.

Buna göre; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin gerçekleştirilen Katma Değer Vergisi tevkifatlarının 26/02/2024 tarihine kadar (25/02/2024 Pazar gününe denk geldiği için) beyan edilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Sorumlu sıfatıyla verilmesi gereken KDV Beyannameleri dışında kalan KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerine ilişkin olarak 149/2022-12 sayılı VUK Sirküleriyle takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar yapılan belirleme geçerliliğini korumakta olup, bu kapsamda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

164 No.lu VUK Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.