VERGİ 2024-046


İHRACAT BEDELLERİNİN TCMB’YE SATIŞ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN ORAN %40’DAN %30’A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR


2022/008 sayılı Sirkülerimizde duyurduğumuz üzere; Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan İhracat Genelgesinin Ek: 1 inci maddesiyle, İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %25’inin İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması zorunluluğu getirilmişti.

3/1/2022 tarihinde yürürlüğe giren bu zorunluluk uyarınca bu bedeller ilgili bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılmakta ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılmaktadır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenmektedir.

Ardından anılan maddede yapılan değişiklikle 18.04.2022 tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedelleri için bu oran %40’a çıkarılmıştı.

Bu defa, İhracat Genelgesine eklenen aşağıdaki Ek:2 maddesiyle; 10.06.2024 tarihinden itibaren Ek: 1 inci madde yürürlükten kaldırılarak, bu tarihten itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedelleri için bu oran %30’a düşürülmüştür.

Buna göre; fiili ihracat bu tarihten önce gerçekleştirilmiş olsa dahi, 10.06.2024 tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %30’u, İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır.

Bu oran değişikliği dışında, uygulamaya ilişkin başka bir değişiklik yapılmamıştır.

 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİREN MADDE
İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.EK MADDE 2– (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %30’u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek Madde 1 yürürlükten kaldırılmıştır.


Uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgi için 2022/008, 2022/11 ve 2022/042 sayılı Sirkülerlerimiz incelenebilir.