VERGİ 2024-036


VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %44,25’TEN %51,75’E YÜKSELMİŞTİR


2024/001 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 23.12.2023 tarihinden geçerli olacak şekilde %41,75’ten %44,25’e yükseltilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 2024 tarih ve 32507 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkındaki Tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile,
 

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %43,25’ten %50,75’e
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %44,25’ten %51,75’e yükseltilmiştir.


Belirlenen oranlar, Tebliğin yayımlandığı 1 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.