VERGİ 2024-004

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 1/1/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN KANUNİ ORANLARINA (YANİ FİİLEN UYGULANAN ORANLARIN YARISINA) İNDİRİLMİŞTİR

5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alman Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, şans oyunları vergisinin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5, at yarışlarında % 7 ve diğer şans oyunlarında % 10 olarak hükme bağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.
Cumhurbaşkanı bu yetkisine istinaden 7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7/7/2023 tarihinden itibaren vergi oranlarını birer kat artırarak, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 10, at yarışlarında % 14 ve diğer şans oyunlarında % 20 olarak belirlemişti (2023/75 sayılı Sirkülerimiz).

Cumhurbaşkanınca 28 Aralık 2023 Tarihli ve 32413 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:8003) ile vergi oranları kanuni seviyesine indirilmiştir. Başka bir ifade ile uygulanan oranlar yarısına indirilmiş bulunmaktadır.

Buna göre; 8003 sayılı Kararın yürürlüğe girdiği 1/1/2024 tarihinden itibaren, şans oyunları vergisi; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5, at yarışlarında % 7 ve diğer şans oyunlarında % 10 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla.