İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-026

6183 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN TECİL FAİZİ İLE GECİKME ZAMMI ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR SGK GENEL YAZISI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 21/05/2024 tarihli “6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik” konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yıllık % 36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, 21/05/2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:8) ile yıllık % 48 olarak belirlenmiştir.

Aynı Resmi Gazete'de yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre ise 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 4,5 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Yazı’ya göre;

  • 21/05/2024 tarihinden itibaren tecil faizi oranı yıllık % 48 olarak uygulanacaktır. Bununla birlikte, 21/05/2024 tarihinden önce yapılan veya henüz sonuçlandırılmamış taleplere istinaden yapılacak tecillerde eski oran (% 36) üzerinden tecil faizi alınacaktır.
  • Damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları ile ilgili gecikme zammı oranı 21/05/2024 tarihinden itibaren aylık % 4,5 olarak uygulanacaktır.


Söz Konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.