İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-029

7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VE 7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR CUMHURBAŞKANI KARARI

25/05/2024 tarihli ve 32556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8515 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden, “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” da yer alan taksit ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Karar ile 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere (alacaklı idarelere) borçlu olanların mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde, 7256 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmaya ilişkin Kanun’da yer alan kesinleşmiş alacakların ve 4 üncü maddesi kapsamında olan hükümlerin; 7326 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmaya ilişkin Kanun’da yer alan kesinleşmiş alacakların, kesinleşmemiş veya daha safhasındaki alacakların, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin, matrah ve vergi artırımının, kesinleşmiş sosyal güvenlik kurumu alacakların, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarının ve  Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve onüçüncü fıkraları kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda;
 

  • 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle 06/02/2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/08/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) devam ettiği ilan edilmiştir.
  • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde dairelere borçlu olanların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) anılan Kanunlar kapsamında 06/02/2023 ila 31/08/2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dâhil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde (azami oniki ayda) ödenmek üzere uzatılmıştır.
  • Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının onikiden fazla olması halinde, fazla olan taksitler onikinci taksitle birlikte ödenecektir.


Karar, 25/05/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz Konusu Karar’a ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.