İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-013

5510 SAYILI KANUNUN 89 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA GÖRE UYGULANAN GECİKME CEZASI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİ

12/03/2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8256 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranı yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Karar ile; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmediğinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 2 olarak uygulanan gecikme cezası oranı % 3 ‘e çıkarılmıştır.

Karar, 12/03/2024 tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girecektir.

Söz Konusu Karar’a ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.