İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-005

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE İŞVERENLER AÇISINDAN PERSONEL MALİYETLERİNDE TASARRUF FIRSATLARI

Türkiye İş Kurumu tarafından 20/01/2024 tarih ve 32435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile İŞKUR nezdinde yürütülen işbaşı eğitim programının uygulamasında değişikliğe gidilmiştir.

İşbaşı eğitim programı, aktif işgücü oluşturarak işverenlerin ve işçilerin taleplerine cevap vermekle kalmayıp aynı zamanda işveren maliyetlerini de azaltma potansiyeline sahip önemli bir istihdam politikasıdır. İŞKUR tarafından sunulan bu program, işverenlere hem personel ihtiyacını karşılama hem de işveren maliyetlerini azaltma imkanı sunar. İşverenler, program aracılığıyla nitelikli işgücü elde ederken aynı zamanda işe alım ve eğitim süreçlerindeki maliyetleri minimize etme şansına sahiptirler.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında “İşbaşı Eğitim Programları” için yapılan değişikliklere ve programın işyerinde uygulanması halinde işverene sağlanan tasarruflara ilişkin detaylar aşağıda açıklanmıştır.

İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında Yapılan Değişiklikler

 • Sektör ayrımı olmaksızın İŞKUR İşbaşı eğitim programına gerekli şartları sağlayan ve programdan faydalanmak isteyen tüm işverenler başvuruda bulunabilir.
 • En az beş sigortalıya sahip olan ve katılımcıların en az yüzde altmışını, altmış günden az olmamak üzere fiili program gününün en az iki katı kadar süreyle istihdam edeceğini taahhüt eden işverenler programdan faydalanabilecektir.
 • İl müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde işverenler bir ildeki kontenjanını başka bir ilde ve aynı vergi numarası altında yer almakta olan işyerlerinden birinde kullanabilecektir.
 • Program süresinin kısaltılması halinde devamsızlık süresi başlangıçta sözleşmede belirtilen fiili program süresi esas alınarak, program süresinin uzatılması halinde ise devamsızlık süresi güncellenen fiili program süresi esas alınarak hesaplanacaktır.
 • Programın sona erdiği tarihten itibaren fiili program süresinin en fazla dört katı kadar süre içerisinde istihdam yükümlülüğünün tamamlanması gerekir. Süresi altmış günden az olan programlar için bu süre iki yüz kırk gün olarak uygulanacaktır. Yüklenicinin gerekçeli talebinin il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde bu sürelere altmış güne kadar ilave yapılabilecektir.
 • 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen illerde, depremin meydana geldiği 06/02/2023 tarihinden önce başlamış ve yasaklılık başlangıç tarihi 06/02/2023 ve sonrasında olan kurs/programlar için 31/12/2025 tarihine kadar katılımcı/kursiyer ve yüklenici/işveren için mali yaptırımlar saklı kalmak şartıyla yasaklılık hükümleri uygulanmayacaktır.
 • 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen illerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) illerinde 31/12/2024 tarihine kadar uygulanacak kurs/programlarda katılımcıların en az yüzde otuzunun altmış günden az olmamak üzere en az kurs/program süresi kadar istihdam edileceğinin taahhüt edilmesi zorunlu olacaktır.
 • Yukarıda anılan Karar ile belirlenen illerden Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde 31/12/2024 tarihine kadar uygulanacak kurs/programlarda katılımcıların en az yüzde kırkının altmış günden az olmamak üzere fiili kurs/program gününün en az bir buçuk katı kadar süreyle istihdam edileceğinin taahhüt edilmesi olacaktır.
İşbaşı Eğitim Programının İşverene Sağladığı Avantajlar
 
 • İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı, işverenlere asgari ücretli bir çalışanın işveren maliyetlerine denk bir tasarruf fırsatı sunmaktadır. Bunun yanı sıra, programın sonunda sigortalı olarak istihdam edilen personel için SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) teşviklerinden de faydalanma imkanı doğar. Bu şekilde işverenler, maliyetlerini düşürebilir ve aynı zamanda işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
 • İşbaşı eğitim programının süresi; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarında ise program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanabilmektedir.
 • İŞKUR işbaşı eğitim programlarında karşılanan hizmetler ve ücretler kişilerin programa katıldıkları gün üzerinden hesaplanmakta olup 2024 yılı ücretleri günlük ve aylık olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
2024 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında Ödenecek Ücretler
Nitelik Günlük Aylık
İş Arayan ₺653,93 ₺17.002,50
Öğrenci (Tam*) ₺653,93 ₺17.002,50
Öğrenci (Kıst*) ₺490,45 ₺12.751,70
İşsizlik Ödeneği Alan ₺326,97 ₺8.501,22

*Öğrenci (Tam): Lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsü (açık eğitim ve uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere) bulunan katılımcıları kapsamaktadır.
*Öğrenci (Kıst): Lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcıları kapsamaktadır.
 
 • Program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları da sağlanmaktadır.
 • 3, 6 ve 9 aylık program sonunda katılımcı sayısı üzerinden sağlanan tasarruf tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda 2024 yılı asgari ücretli 1 sigortalının işverene olan maliyeti üzerinden hesaplama yapılmıştır.
 
KATILIMCI SAYISI 5 KATILIMCI 10 KATILIMCI 15 KATILIMCI
3 AYLIK TASARRUF ₺352.544,10 ₺705.088,20 ₺1.057.632,30
6 AYLIK TASARRUF ₺705.088,20 ₺1.410.176,40 ₺2.115.264,60
9 AYLIK TASARRUF ₺1.057.632,30 ₺2.115.264,60 ₺3.172.896,90
 
 • Katılımcılara işveren tarafından ilave ücret ödemesi yapılması durumunda ödenen ücretin aylık brüt ücretin yarısı olan kısım kadar vergi indirimi sağlanacaktır.
 • Program sonunda katılımcının istihdam edilmesi durumunda 6111 sayılı teşvikten faydalandırılan sigortalılar için işveren ilave teşvik indirimi alabilecektir. Söz konusu teşvikin alınması durumunda ilave tasarruf tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
KATILIMCI SAYISI 5 KATILIMCI 10 KATILIMCI 15 KATILIMCI
6 AYLIK TASARRUF ₺123.015,38 ₺246.030,75 ₺369.046,13
12 AYLIK TASARRUF ₺246.030,75 ₺492.061,50 ₺738.092,25
18 AYLIK TASARRUF ₺369.046,13 ₺738.092,25 ₺1.107.138,38
24 AYLIK TASARRUF ₺492.061,50 ₺984.123,00 ₺1.476.184,50


**6111 teşviki prim indirimi, ödenecek sigorta priminin işveren hissesine düşen kısmı kadardır. 5510 sayılı kanun kapsamında tahakkuk eden %5’lik indirime ek olarak, işveren payının kalan %15.5’lik kısmı da indirime tabi tutulacaktır.

İŞKUR tarafından yürütülen kurs ve programların işletmeniz için uygulanması konusunda bilgi ve danışmanlık ihtiyacınız varsa, BDO İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz, size bu konuda yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Dr. Halit BAŞBUĞA                               Derya TERCÜMAN
Director                                               Supervisor
0 (538) 949 56 27                                  0 (536) 866 68 74
halit.basbuga@bdo.com.tr                    derya.tercuman@bdo.com.tr

Söz Konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız.