İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-018

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN SİGORTALILIĞI HAKKINDA SGK GENELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 21/03/2024 tarihli Genelge yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genelge ile; 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı “Sigortalılık İşlemleri” konulu Genelge’de yer alan Tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılığının sona ermesi ve bildirimi” başlığının dördüncü paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, bu şekilde sigortalılıkları yeniden başlatılmış olanların sigortalılıklarının başlatılmasına ilişkin ziraat odası kaydının usulüne uygun olmadığının sonradan tespiti durumunda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılığın başlatılmasına ilişkin ziraat odası kayıtlarının genel olarak usulüne uygun olmadığının Kurumumuzun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından tespit edilmesi kaydıyla, sigortalılıklarının yeniden başlatıldığı tarihte Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü kaydı bulunması halinde sigortalıklarının yeniden başlatılma işlemi geçerli sayılacaktır.”

Söz Konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.