İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-004

PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA 2024/2 SAYILI GENELGE

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 08/01/2024 tarihli ve 2024/2 sayılı “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” konulu Genelge yayımlanmıştır.

4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2024 yılı için uygulanacak olan bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 666,75 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Mezkûr Genelge ile; 01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak olan prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere ilişkin tutarlar belirlenmiş olup söz konusu tutarlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır;
 

 • 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;
Günlük kazanç alt sınırı  666,75 TL
Aylık kazanç alt sınırı  20.002,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı  5.000,63 TL
Aylık kazanç üst sınırı  150.018,90 TL
 
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25’inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alan aday çırak, çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;
Günlük kazanç tutarı 333,38 TL
Aylık kazanç tutarı 10.001,40 TL
 
 • Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;
Günlük kazanç tutarı 666,75 TL
Aylık kazanç tutarı 20.002,50 TL
 
 • Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları,
Yemek Parası 666,75 TL x % 23,65 =157,69 TL
Çocuk Zammı 20.002,50 TL x % 2 = 400,05 TL (Aylık)
Aile zammı (yardımı) 20.002,50 TL x %10 = 2.000,25 TL (Aylık)
 
 • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların 01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları,
Günlük kazanç alt sınırı  666,75 TL
Aylık kazanç alt sınırı  20.002,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı  2.000,25 TL
Aylık kazanç üst sınırı  60.007,50 TL
 
 • 5510 sayılı Kanun’un ek 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler,
 
 1. 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler;
a-1) Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil 01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında günlük kazanç alt ve üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;
 
Günlük kazanç alt sınırı (Ayda 10 gün) 666,75 TL x 10 x % 37,5 = 2.500,31 TL
Günlük kazanç alt sınırı (Ayda 30 gün) 666,75 TL x 30 x % 37,5 = 7.500,94 TL
Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 10 gün) 5.000,63 TL x 10 x % 37,5 = 18.752,36 TL
Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 30 gün) 5.000,63 TL x 30 x % 37,5 = 56.257,09 TL

a-2) Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil 01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında günlük kazanç alt ve üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;
 
Günlük kazanç alt sınırı (Ayda 10 gün) 666,75 TL x 10 x % 32 = 2.133,60 TL
Günlük kazanç alt sınırı (Ayda 30 gün) 666,75 TL x 30 x % 32 = 6.400,80 TL
Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 10 gün) 5.000,63 TL x 10 x % 32 = 16.002,02 TL
Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 30 gün) 5.000,63 TL x 30 x % 32 = 48.006,05 TL
 
 1. 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler;
b-1) Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi 01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;
 
Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 666,75 TL x % 2 = 13,34 TL
Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 13,34 TL x 9 = 120,06 TL

b-2) Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi, 01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 666,75 TL x 30 x % 32,5 = 6.500,81 TL olarak belirlenmiştir.
 • 5510 sayılı Kanun’un 4‘üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları,
 • 5510 sayılı Kanun’un ek 5’inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar;
Günlük kazanç alt sınırına göre 666,75 TL x 30 x % 34,5 = 6.900,86 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre 5.000,63 TL x 30 x % 34,5 = 51.756,52 TL
 
 • 5510 sayılı Kanun’un ek 6’ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan,
01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;
Günlük kazanç alt sınırına göre 666,75 TL x 30 x % 32,5 = 6.500,81 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre 5.000,63 TL x 30 x % 32,5 = 48.756,14 TL

01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;
 
Günlük kazanç alt sınırına göre 666,75 TL x 30 x % 35,5 = 7.100,89 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre 5.000,63 TL x 30 x % 35,5 = 53.256,71 TL

prim ödeyeceklerdir.
 • 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar,
 1. 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı 666,75 TL x 30 x % 20 = 4.000,50 TL,

01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı 5.000,63 TL x 30 x % 20 = 30.003,78 TL olarak belirlenmiştir.
 
 1. Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

b-1) İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;
Aylık kazanç alt sınırına göre 666,75 TL x 30 x %32 = 6.400,80 TL(/30 x gün sayısı)
Aylık kazanç üst sınırına göre 5.000,63 TL x 30 x %32 = 48.006,05 TL (*) (/30 x gün sayısı)
 
b-2) İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;
Aylık kazanç alt sınırına göre 666,75 TL x 30 x % 35 = 7.000,88 TL (*) (/30 x gün sayısı)
Aylık kazanç üst sınırına göre 5.000,63 TL x 30 x % 35 = 52.506,62 TL (*) (/30 x gün sayısı)

prim ödeyeceklerdir.
 • 2925 sayılı Kanun’a tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı,
2925 sayılı Kanun’a tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5'i genel sağlık sigortası primi, % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir. Buna göre, 2925 sayılı Kanun’a tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı;

01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında 666,75 TL x 15 x % 32,5 = 3.250,41 TL olacaktır.
 • 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları,
 • 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;
 • (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların 01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre 666,75 TL x 30 x % 34,5 = 6.900,86 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre 5.000,63 TL x 30 x % 34,5 = 51.756,52 TL
 
 • (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre 666,75 TL x 30 x % 34,5 = 6.900,86 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre 5.000,63 TL x 30 x % 34,5 = 51.756,52 TL

prim ödeyeceklerdir.
 • 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;
 • Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası ödeyenlerin prim tutarları,
Aylık alt sınırı 666,75 TL x 30 x % 32 = 6.400,80 TL
Aylık üst sınırı 5.000,63 TL x 30 x % 32 =48.006,05 TL
 
 • Kanunun geçici 16’ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar, 01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında 666,75 TL x 30 x %32 = 6.400,80 TL prim ödeyeceklerdir.
 • 5510 sayılı Kanun’un 60’ncı ve Ek 13’üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları için;
 • 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 20.002,50 TL x % 3 = 600,08 TL olacaktır.
 • 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 20.002,50 TL x 2 = 40.005,00 TL x % 12 = 4.800,60 TL olacaktır.
 • 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 20.002,50 TL / 3 = 6.667,50 TL x % 12 = 800,10 TL olacaktır.
 • 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek genel sağlık sigortası primi; 20.002,50 TL x % 6 = 1.200,15 TL olacaktır.
 • 5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar,
 • 5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki 82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32 'sidir. Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt ve üst sınırları;
Alt sınırı 666,75 TL x % 32= 213,36 TL
Üst sınırı 5.000,63 TL x % 32 =1.600,20 TL

esas alınacaktır.
 • 5510 sayılı Kanun’un 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır. Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
Alt sınırı 666,75 TL x % 20 =133,35 TL
Üst sınırı 5.000,63 TL x % 20 = 1.000,13 TL

esas alınacaktır.
 • 3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar ise başvuru tarihindeki 82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın % 45'idir. Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt ve üst sınırları;
Alt sınırı 666,75 TL x % 45 =300,04 TL
Üst sınırı 5.000,63 TL x % 45 = 2.250,28 TL

esas alınacaktır.
 • Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması ile 01/01/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 666,75 TL asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacaktır.
Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile
5’inci maddesinde sayılan sigortalılar için günlük kazanç alt sınırı
             666,75 TL
Çırak ve Öğrenciler için geçici iş göremezlik günlük kazanç alt sınırı 333,38 TL
 
 • Emzirme ödeneği 2024 yılında 857,00 TL olacaktır.
 • Cenaze ödeneği 2024 yılı için 3.385,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • İdari Para Cezaları için (01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında işlenen fiiller için) 20.002,50 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.


Söz Konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla,