İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-006

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 23/01/2024 tarihli ve 32438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 4 üncü maddesinin 2 inci ve 3 üncü fıkrasında değişiklik yapılmış olup söz konusu fıkralar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

  • Bir işyerinin girdiği işkolu, ilgililerin başvurusu üzerine, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir. Bakanlığın tespit ile ilgili kararı Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir.

Yönetmelik 23/01/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz Konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız.