İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-002

2024 YILI YABANCI UYRUKLU ÇALIŞMA İZNİ HARÇ BEDELLERİ VE SGK İLE MUHSGK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:94)” ve “Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:68) ile 2024 yılı yabancı uyruklu çalışma izni harç bedelleri ve SGK ile MUHSGK damga vergisi tutarları açıklanmıştır.

  1. Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2024 yılı yabancı uyruklu çalışma izni harç bedelleri;
  • Süreli çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyet belgesi 7.345,00 TL,
1 yıla kadar (1 yıl dahil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir.)
  • Süresiz çalışma izin belgesi 73.480,60 TL,
  • Bağımsız çalışma izin belgesi 73.480,60 TL,
olarak belirlenmiştir.
  1. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre;
  • Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerine ilişkin damga vergisi tutarı 228,80 TL,
  • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Muhtasar Beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerin damga vergisi tutarı 365,50 TL,

 olarak belirlenmiştir.


Ayrıca yabancı uyruklu çalışanların 2024 yılı çalışma izin kartlarına ilişkin değerli kağıt bedeli tutarı 565,00 TL olarak belirlenmiştir.

Söz Konusu Harçlar Kanunu Genel Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız.

Söz Konusu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla,