İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-001

01/01/2024-31/12/2024 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” başlıklı tebliği 30/12/2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu karar ile;
 

  • 01/01/2024 – 31/12/2024 tarihleri arasında geçerli olacak günlük brüt asgari ücret 666,75 TL,
  • Ocak 2024 ile Aralık 2024 dönemleri arasında geçerli olacak asgari ücret desteği 700 TL,

olarak belirlenmiştir. Buna göre;

01/01/2024 ile 31/12/2024 tarihleri arasında geçerli olacak 30 güne karşılık brüt asgari ücret 20.002,50 TL, net 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar İçin Hesaplama Tablosu

 
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET 666,75 TL
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET 20.002,50 TL
SGK PRİMİ (% 14) 2.800,35 TL
İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (% 1) 200,03 TL
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (% 15) * -
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ (0,00759) -
İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER 3.000,38 TL
NET ASGARİ ÜCRET 17.002,12 TL
 
TÜM SİGORTA KOLLARI-İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET 20.002,50 TL
SGK PRİMİ (% 15,5)(İŞVEREN PAYI) ** 3.100,39 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (% 2) 400,05 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 23.502,94 TL

(*) Gelir Vergisi Oranı % 15 olarak esas alınmıştır.
(**) SGK primi işveren payı (% 20,5 – 5 puan =) % 15,5 olarak dikkate alınmıştır.


Sosyal Güvenlik Primine Tabi Çalışanlar İçin Hesaplama Tablosu

 
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET 666,75 TL
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET 20.002,50 TL
SGK PRİMİ (% 7,5) 1.500,19 TL
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (% 15) * 225,03 TL
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ (0,00759) -
İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER 1.725,22 TL
NET ASGARİ ÜCRET 18.277,28 TL

(*) Gelir Vergisi Oranı % 15 olarak esas alınmıştır.
 
SGDP-İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET 20.002,50 TL
SGK PRİMİ (% 24,5) 4.900,61 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ -
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 24.903,11 TL
 
01/01/2024-31/12/2024 DÖNEMİ SGK PRİM VE İSTİSNALARI (TL /AY)
Aylık Brüt Asgari Ücret 20.002,50 TL
SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret* % 2) 400,05 TL
SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret* % 10) 2.000,25 TL
SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret* % 23,65) 157,69 TL
İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari Ücret* % 30) 6.000,75 TLAsgari ücret desteğine ilişkin detaylı bilgilendirme Genelge’nin yayımlanması sonrasında ayrıca yapılacaktır.

Söz Konusu Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla,