GRC 2024-01

 

 

 

 

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİBER GÜVENLİK TALİMATI 13 HAZİRAN 2022’DE YAYINLANDI[1]

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 13.6.2022’de Sivil Havacılık İşletmelerine Yönelik Siber Güvenlik Talimatı’nı (SHT-Siber) yayınlamış ve işletmelere 1.4.2023’e kadar talimatın gereksinimlerine uyum süresi vermişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü  bu talimatın amacını “sivil havacılık işletmelerinin siber tehditlere karşı alması gereken önlemleri ve havacılık işletmelerince kurulması gereken Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin işletme organizasyonu içerisindeki yerini, kapasite planlamasını, personelin niteliklerini, alması gereken eğitimleri, işletmelerin siber olay öncesi, esnası ve sonrasında yapması gereken çalışmaları, iç ve dış paydaşlar ile iletişime ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir “ şeklinde ifade etmişti.