Transfer Fiyatlandırması Haberleri

BDO ağındaki meslektaşlarımızla yakın işbirliği içinde hazırlanan BDO Transfer Fiyatlandırma Haberleri’nin bu sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyarız. 

Tüm dünyada transfer fiyatlandırması kuralları gelişmeye devam ediyor. Bazı ülkeler transfer fiyatlandırması rejimlerini düzene sokmaya çalışırken, genel eğilim tam tersi yönde görünüyor. Örneğin, Arjantin son zamanlarda vergi mükellefleri üzerindeki idari yükü azaltmak için basitleştirilmiş bir transfer fiyatlandırması rejimi uygulamaya koymuştur. Benzer şekilde Çin, Çin vergi makamlarının başvuru sürecini tamamlamaları için zaman sınırları belirleyen tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmaları için basitleştirilmiş bir prosedür uygulamaya koymuştur.

İngiltere ise, transfer fiyatlandırmasında artan karmaşıklık yoluna gitmektedir. Yakın zamanda sonuçlandırılan bir hükümet konsültasyonu, benimsendiği takdirde, ilk kez transfer fiyatlandırması Genel Raporu ve Birleşik Krallık Ülke Raporu’nun en büyük çok uluslu şirketler için zorunlu olacağı anlamına gelen teklifleri içermektedir.

Tüm transfer fiyatlandırması sorunları, yeni transfer fiyatlandırması mevzuatından veya mevcut kurallarda yapılan değişikliklerden kaynaklanmamaktadır. Örneğin, 2021 yılsonu için planlanan Londra Bankalararası Faiz Oranı (LIBOR)’nın aşamalı olarak kaldırımının, LIBOR referanslarını içeren şirketlerarası anlaşmaları belirlemesi ve bu anlaşmaları değiştirme süreçlerini üstlenmesi gereken şirketler üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemeldir.

Son olarak, bu sayıya BRICS ülkelerinde (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) transfer fiyatlandırması amacıyla grup içi ve düşük katma değerli hizmetlere yaklaşıma ilişkin bir anket raporu eklenmiştir.

Bu bültende tartışılan konular yalnızca genel bilgi sağlamayı amaçlamakta olup, öncelikle özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış profesyonel tavsiyeler alınmadan harekete geçilmemelidir.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Transfer Pricing News

BDO Yayıncılık A.Ş.
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO International global ağının toplam gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve danışmanlık hizmetleri veren ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, geniş anlamda görüşleri içermekte olup, genel bir yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde bulunmak veya bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedir.

Please fill out the following form to access the download.