Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Global Yayınlar:

Transfer Fiyatlandırması Haberleri

14 Aralık 2021

OECD ve Çok Uluslu Şirketler ve Vergi İdareleri için Transfer Fiyatlandırması Rehberi, dünya çapında transfer fiyatlandırması uygulamaları için ana rehber kaynağı olmaya devam etmektedir. BDO Transfer Fiyatlandırması Bülteninin bu sayısında, BDO ofislerinin bu trendi yansıtan makalelerine yer verilmektedir. Örneğin Avusturya’da, transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, 2017’de OECD Rehberinde yapılan değişiklikleri içerecek şekilde güncellendi ve Birleşik Krallık hükümeti, en büyük şirketlerin Genel Rapor ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu belgelerini hazırlamasını ve talep üzerine ibrazını zorunlu kılan mevzuat getiriyor. Bu, OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberini izleyen, önceden belirlenmiş bir formatta transfer fiyatlandırması belgelerinin Birleşik Krallık’ta yasal olarak zorunlu hale getirilmesi açısından bir ilk olacaktır. Kıbrıs, OECD’nin Transfer Fiyatlandırması Rehberine dayanan ve bu Rehbere uygun olarak uygulanacak olan transfer fiyatlandırması kurallarını düzenleme sürecinde. Finlandiya, transfer fiyatlandırması düzenleme hükmünü OECD Rehberine daha yakın hale getirmek için yenilemeyi önerdi. Ürdün, OECD/G20’nin BEPS projesine uygun olarak üç aşamalı belge gerekliliklerini içeren bir transfer fiyatlandırması rejiminin uygulanmasına yönelik ilk adımları attı. İtalyan vergi makamları ise, yerel gereksinimleri BEPS sonrası standartlarla uyumlu hale getirmek için transfer fiyatlandırması belgelendirme kurallarını değiştirdi.

 

Bir diğer önemli ve uzun zamandır beklenen gelişme ise, Avrupa Parlamentosu’nun, kriterleri yakalayan çok uluslu şirketlere ek raporlama gereklilikleri getirecek olan AB Muhasebe Direktifi’ndeki değişikliği onaylaması olmuştur. Yeni kurallar (genellikle kamu CbCR kuralları olarak anılmaktadır) Ülke Bazlı Raporlarını (CbCR) kamuya açıklamasını gerektirmektedir.

 

Yurt içi işlemler için belge hazırlanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul eden Danimarka ile transfer fiyatlandırması belgelendirme gerekliliklerini netleştirmek için bildirim ve CbCR düzenlemelerini içeren ayrı bir bildirim yayınlayan Tayland’da da belgeleme ve CbCR kuralları ön plandaydı. Polonya, yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanmasına ilişkin ülke kurallarında ve diğer belge ve bilgi raporlama yükümlülüklerinde yapılan değişiklikleri içeren geniş bir vergi paketini yürürlüğe koydu. Son olarak, Zambiya’nın 2022 bütçesi, ülkenin CbCR kurallarında yapılacak değişiklikleri içermektedir.

 

Köklü transfer fiyatlandırması rejimlerine sahip ülkelerde bile, gelişen koşullar, sürekli bir yeniden değerlendirme ve değişiklik süreci ihtiyacını doğurmaktadır. Örneğin, Singapur yakın zamanda transfer fiyatlandırması ilkelerinin altıncı versiyonunu yayınladı ve Hollanda, emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmasından kaynaklanan transfer fiyatlandırması uyumsuzluk durumlarında çifte vergilendirmeme potansiyelini etkisiz hale getirecek bir mevzuat önerdi.

 

Panama Yüksek Mahkemesi’nin vergiden muaf özel bir bölgedeki vergi mükellefine karşı bir transfer fiyatlandırması cezasını onaylayan yakın tarihli bir kararına ilişkin makalemizde ise, transfer fiyatlandırması düzenlemelerinin sadece yasama organı tarafından oluşturulan düzenlemeler olmadığını bizlere tekrar göstermektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Transfer Pricing News