Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Global Yayınlar:

Kurumlar Vergisi Haberleri

03 Ağustos 2021

Covid-19 salgını tüm dünyada hükümetleri ve iş dünyasını meşgul etmeye devam ediyor. BDO’nun Kurumlar Vergisi Haberleri’nin bu sayısı, ABD’nin “Yeşil Kitap”ına, Avustralya vergi makamları tarafından gayrimaddi varlıkların değerlendirilmesine ilişkin taslak kılavuz, Meksika’da kurumlar vergisini etkileyen iş kanunu değişiklikleri, Singapur’un Genel Kaçınma Karşıtı Kuralları (GAAR)’nda yapılan değişiklikler ve Arjantin’de bir kurumlar vergisi kesintisine genel bir bakış içermektedir.

Bu sayı, dijital platform ekonomisindeki raporlama yükümlülükleri, Avrupa Komisyonu’nun 21. yüzyıldaki kurumlar vergisi planı ve Avrupa Adalet Divanı (CJEU)’nın Amazon davasına ilişkin kararının bir analizi dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile ilgili çeşitli görüşleri öne çıkarmaktadır.

Uluslararası çıkarlarla ilgili diğer vergi gelişmeleri de yer almaya devam ediyor. Sayı 59, global asgari vergi için G-20 desteğini, Birleşik Krallık kurumlar vergisi oranlarındaki değişiklikleri, Botsvana’nın 2021/22 bütçesindeki vergi önlemlerini, Kanada’daki faiz giderinin düşülebilirliğini, Almanya’daki fikri mülkiyet haklarına ilişkin uyumluluk yükümlülüklerini ve çok daha fazlasını ele almaktadır.

Bu sayıda aşağıdaki konular yer almaktadır: