Kurumlar Vergisi Haberleri

Covid-19 salgını tüm dünyada hükümetleri ve iş dünyasını meşgul etmeye devam ediyor. BDO’nun Kurumlar Vergisi Haberleri’nin bu sayısı, ABD’nin “Yeşil Kitap”ına, Avustralya vergi makamları tarafından gayrimaddi varlıkların değerlendirilmesine ilişkin taslak kılavuz, Meksika’da kurumlar vergisini etkileyen iş kanunu değişiklikleri, Singapur’un Genel Kaçınma Karşıtı Kuralları (GAAR)’nda yapılan değişiklikler ve Arjantin’de bir kurumlar vergisi kesintisine genel bir bakış içermektedir.

Bu sayı, dijital platform ekonomisindeki raporlama yükümlülükleri, Avrupa Komisyonu’nun 21. yüzyıldaki kurumlar vergisi planı ve Avrupa Adalet Divanı (CJEU)’nın Amazon davasına ilişkin kararının bir analizi dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile ilgili çeşitli görüşleri öne çıkarmaktadır.

Uluslararası çıkarlarla ilgili diğer vergi gelişmeleri de yer almaya devam ediyor. Sayı 59, global asgari vergi için G-20 desteğini, Birleşik Krallık kurumlar vergisi oranlarındaki değişiklikleri, Botsvana’nın 2021/22 bütçesindeki vergi önlemlerini, Kanada’daki faiz giderinin düşülebilirliğini, Almanya’daki fikri mülkiyet haklarına ilişkin uyumluluk yükümlülüklerini ve çok daha fazlasını ele almaktadır.

Bu sayıda aşağıdaki konular yer almaktadır:

BDO Yayıncılık A.Ş.
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO International global ağının toplam gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve danışmanlık hizmetleri veren ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, geniş anlamda görüşleri içermekte olup, genel bir yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde bulunmak veya bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedir.

Please fill out the following form to access the download.