BDO Transfer Fiyatlandırması Haberleri

Dijital ekonomiden kaynaklanan vergisel sorunlara ilişkin olan OECD projesi, vergi dünyasının büyük bir kısmının dikkatini çekmeye devam etmektedir. Transfer fiyatlandırması uygulayıcıları, BEPS (Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı) üzerine OECD/G-20 Kapsayıcı Çerçeve’nin çoğu üyesinin Ekim 2021’de üzerinde anlaşmaya vardığı Sütun Bir etrafında gerçekleşen çalışmalarla özellikle ilgilenmişlerdir. Şubat 2021’de OECD, Ekim 2021’deki iki sütunlu anlaşmadan Sütun Bir kapsamında oluşturulan, yeni vergilendirme hakkına tabi olacak işletmelerin kalan karlarının payı olan “A Tutarı”nın farklı yönlerine odaklanan taslak model kurallarını kamuoyunun görüşüne sunmuştur. Bu sayıda, bağlantı (nexus) ve gelir kaynakları ile vergi matrahının belirlenmesine ilişkin taslak kurallar tartışılmaktadır.

OECD başka alanlarda da aktif rol almıştır. Çok Uluslu Şirketler ve Vergi İdareleri için OECD Transfer Fiyatlandırması Kılavuzu’nun daha önce 2017’de yayımlanan versiyonun yerini almak üzere yeni bir baskısını yayımlamış, ayrıca 28 ülkenin transfer fiyatlandırması profillerindeki 2021/2022 güncellemelerinin üçüncü setini yayımlayarak bu kapsamdaki ülke sayısını 91’e yükseltmiştir.

Bazılarının gecikmiş olduğunu düşündüğü bir gelişme, Güney Afrika vergi makamlarının bir peşin fiyatlandırma anlaşması (APA) programını yürürlüğe koyacak bir yasa tasarısını kısa süre önce sunmmasıdır. Bir APA programı uygulanırken, başta programın maliyetli özelliği ve eğitimli personel bulmanın zorluğu olmak üzere bazı sorunlarla karşılaşılabilecektir; ancak çoğu gözlemci bunu doğru yönde atılmış bir adım olarak görmektedir.

Uzun zamandır beklenen bir başka gelişme ise, Avustralya’nın 1 Temmuz 2022’de veya sonrasında başlayan gelir yılları için doğrudan tıbbi veya biyoteknoloji patentlerinden elde edilecek olağan ve yasal gelirler için etkin bir şekilde %17’lik ayrıcaklı bir vergi oranıyla sonuçlanacak patent kutusu yasası sunması olmuştur. 

Portekiz ve Meksika, 2021’de transfer fiyatlandırması rejimlerini değiştiren mevzuatlar çıkarmışlardır. Her iki ülke için de kısa süre önce yürürlüğe giren yeni kuralların ayrıntılarının incelendiği makaleleri içeriklerimiz arasında sunmaktayız.

Çoğu transfer fiyatlandırması uygulayıcısı için transfer fiyatlandırması, tanımı gereği uluslararası bir konudur. Ancak ABD’li vergi mükellefleri, transfer fiyatlandırması hususlarının eyalet ve yerel vergi amaçları için de önemli olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmalıdır. Basitçe söylemek gerekirse, birçok Eyalet Gelir Departmanı, IRS’nin önemsemediği durumlarda bile, bir vergi mükellefinin ayrı ABD tüzel kişilikleri arasındaki işlemlerini önemseyecektir.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

BDO Transfer Pricing News

BDO Yayıncılık A.Ş.
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO International global ağının toplam gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve danışmanlık hizmetleri veren ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, geniş anlamda görüşleri içermekte olup, genel bir yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde bulunmak veya bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedir.

Please fill out the following form to access the download.