BDO Kurumlar Vergisi Haberleri

Tarihsel olarak %0 kurumlar vergisi ile tanınan Birleşik Arap Emirlikleri, Haziran 2023 itibariyle %9 federal kurumlar vergisi uygulamaya hazırlanmaktadır ve bu, ülkedeki yerel ve çok uluslu ticari operasyonları ve yapıları etkileyecek bir gelişmedir. Bir kurumlar vergisi rejiminin getirilmesi, BAE’nin (OECD Kapsayıcı Çerçeve’nin bir üyesi olarak) global ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan zorlukları ele almayı ve global bir asgari verginin uygulanmasını sağlamayı amaçladığını göstermektedir. OECD, işletmelernin Sütun Bir kapsamında oluşturulan yeni vergilendirme hakkına tabi olacak kalan kârlarının payı olan “Tutar A” ile ilgili taslak model kurallarını kamuoyuna açıklamıştır.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’ndeki paravan kuruluşların uygunsuz vergi amaçları için kötüye kullanımı ile mücadele etmek için bir yönerge taslağı yayınladı. ATAD III (Vergiden Kaçınma Karşıtı Direktif III) olarak bilinen direktif, “asgari madde testi” ve belgeleme gereklilikleri getirecek olup, bu da ekonomik esası olmadığı veya asgari düzeyde olduğu kabul edilen AB kuruluşlarına vergi avantajı sağlanmamasına neden olabilecektir.

Yıllık bütçelerde ve vergi reformlarında çeşitli vergi değişiklikleri yapılmaktadır:

  • Belçika’nın 2022 yılı bütçesi, kuralları basitleştirmek ve vergi mükellefleri ile onların işverenleri için daha fazla kesinlik sağlamak amacıyla, expat vergi mükellefleri ve araştırmacılar için vergi rejiminde büyük değişiklikler içermektedir.
  • Hindistan, kripto para işlemlerindeki artışı ele almak amacıyla, herhangi bir indirim olmaksızın, dijital varlıkların transferinden elde edilen gelirler için %30 oranında vergi teklif etmiştir.
  • İtalya’nın 2022 yılı bütçe yasası, indirim tutarının artırılması ve vergi mükelleflerinin hem süper indirimden hem de Ar-Ge vergi indiriminden yararlanmasına izin verilmesi de dahil olmak üzere, Ar-Ge harcamaları için yeni süper indirim içn faydalı değişiklikler uygulamaktadır.
  • Japonya, yerli ve yabancı kuruluşlara yönelik yaklaşımı uyumlu hale getirmek amacıyla, Japonya’da bir daimi işyeri olmayan Japonya kaynaklı belirli bir gelir elde eden yabancı kuruluşlara ve daimi işyerinin Japonya kaynaklı gelirinin daimi işyerine atfedilmediği yabancı kuruluşların Japon daimi işyerlerine uygulanacak kazanç kesintisi kurallarının kapsamını genişletmeyi amaçlamaktadır.
  • Malezya’nın AB’nin işbirliği yapmayan bölgelere ilişkin olan gri listesine dahil edilmesi nedeniyle 2022 bütçesinin bir parçası olarak Malezya mukimlerinin yabancı kaynaklı gelirleri için vergi muafiyetinin geri çekilmesinin sonrasında, hükümet belirli gelir türleri için muafiyeti geçici olarak eski durumuna getirmeye karar vermiştir.
  • Hollanda’nın 2022 yılı vergi paketindeki yeni kuralların mali tablolarda tanınan vergi pozisyonları üzerinde etkisi olabilir.
  • Güney Afrika’nın 2021/2022 yılı bütçesinde yer alan vergi kanununu değişiklikleri yürürlüğe girmiştir; ancak kurumsal faizden düşülebilirlik kurallarında yapılan değişikliklerin 1 Nisan 2022’de yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Myanmar, Hollanda ve Türkiye’de kurumlar vergisi oranında değişiklikler, Kıbrıs’ta yeni stopaj vergisi kuralları ve Türkiye’de indirimli temettü oranı getirilmiştir.

Düzenlemeler kapsamında Avustralya vergi makamları, ithal edilen hibrit uyumsuzluklarla ilişkili vergi uyum riskinin değerlendirilmesine ilişkin nihai kılavuz yayınlarken, Amerika Birleşik Devletleri’nde IRS (Milli Gelirler İdaresi), yabancı vergi indirimi ve pasif yabancı yatırım şirketlerine ilişkin düzenlemeler yayınlamıştır.

Güney Afrika’daki bir temyiz mahkemesi, bir vergi mükellefinin bir çalışan hissesi teşvik planının uygulanmasına ilişkin bir vakfa yaptığı katkının kesintiye hak kazanmak için gelir getirici faaliyetlerle yeterince bağlantılı olmadığı sonucuna vararak, karmaşık bir davada vergi mükellefi aleyhine karar vermiştir.

Bu makaleleri ve daha fazlasını Kurumlar Vergisi Haberleri’nin Şubat 2022 sayısında bulabilirsiniz. Kurumlar Vergisi Baytları ve COVID-19 güncellemeleri sütunlarını da buradan kontrol edebilirsiniz.

BDO Kurumlar Vergisi Haberleri

BDO Yayıncılık A.Ş.
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO International global ağının toplam gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve danışmanlık hizmetleri veren ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, geniş anlamda görüşleri içermekte olup, genel bir yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde bulunmak veya bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedir.

Please fill out the following form to access the download.