BDO Küresel İşveren Hizmet Haberleri

BDO Küresel İşveren Hizmet Haberleri uluslararası görevlendirilen kişileri etkileyen konulara ağırlıklı olarak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, vergi ve sosyal güvenlik perspektifinden kısa bir genel bakış sunmaktadır.

Bu haber bülteni, son aylardaki tek tek ülkelere ilişkin güncellemeleri bir araya getirmektedir. Takdir edersiniz ki, birden fazla yargı alanında gerçekleşen değişikliklerin yarattığı zenginlik önemlidir. Bu nedenle, kolayca sindirilebilir bilgiler sağlamak adına, tüm bu değişikliklerden işinizi ve uluslararası görevlendirilen kişileri etkilemesi muhtemel önemli gelişmelere göre bir derlemede bulunduk.

Küresel İşveren Hizmet Haberlerimiz, uluslararası görevlendirilen kişileri etkileyen hususlar hakkında müşterilerimize yararlı olduğuna inandığımız bilgileri proaktif biçimde sunuş yollarımızdan birisidir.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

BDO Küresel İşveren Hizmet Haberleri

BDO Yayıncılık A.Ş.
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO International global ağının toplam gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve danışmanlık hizmetleri veren ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, geniş anlamda görüşleri içermekte olup, genel bir yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde bulunmak veya bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedir.

Please fill out the following form to access the download.