Avrupa Emlak Vergisi Klavuzu

Bu yıl Avrupa’da bir yabancı mülk yatırımı yapmayı mı düşünüyorsunuz?

Gayrimenkulün uzun vadeli bir yatırım varlığı olarak popülaritesi uzun süredir devam etmekle birlikte, aileler hem yaşadıkları ülke ötesinde yatırım fırsatları aradıkça hem de tatil yerlerinde mülk satın alma eğiliminde oldukça artmaya devam etmektedir.

COVID-19 salgını sırasında evden çalışmadaki çarpıcı artışın da uzun vadede daha fazla yabancı mülk sahipliğine yol açması beklenmektedir. AB sınırları boyunca seyahat kolaylığı ve ortak vatandaş hakları, yabancı mülk sahipliğinin hızlandığı ve Hükümetin veya vergi makamlarının dikkatinden kaçmadığı anlamına gelmektedir.

Her Hükümet, yabancı uyrukluların mülk sahipliği konusunun ele alınması ve vergilendirilmesi konusunda kendi yaklaşımını benimsemektedir; bazıları doğrudan yasal kısıtlamalar uygularken, çoğu yabancı mülk sahiplerinden bir şekilde daha fazla vergi geliri elde etmeyi tercih etmektedir. Mülkiyet şeffaflığı, bir mülkiyet yapısının kullanıldığı mülk kayıtları veya belirli yararlanma hakkı kayıtları aracılığıyla da artmaktadır. Ortak Raporlama Standardı (CRS)’nın tanıtılması ile birlikte, bu durum dünyanın birçok ülkesinde gayrimenkulü ve banka hesabı olan ailelerin şeffaflık düzeyini büyük ölçüde artırmıştır. Finansal kuruluşlar, CRS kapsamında her yıl 100’den fazla ülkedeki yerel vergi makamlarına bilgi sağlamakta, bu makamlar da söz konusu bilgileri mal sahibinin yaşadığı ülkedeki vergi makamlarıyla paylaşmaktadır.

Bu klavuz, Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa'da gayrimenkul satın alan yabancılar için yasal ve vergi kurallarının özetini sunmaktadır.

BDO Yayıncılık A.Ş.
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO International global ağının toplam gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve danışmanlık hizmetleri veren ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, geniş anlamda görüşleri içermekte olup, genel bir yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde bulunmak veya bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedir.

Please fill out the following form to access the download.