VERGI 2024-021

2024 1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İTİBARİYLE YASAL KAYITLARINDA ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPAN MÜKELLEFLERİN DEFTERLERİNİ DÜZELTMESİNE GEREK OLMADIĞINA İLİŞKİN ÖZELGE VERİLMİŞTİR

 
2024/39 Sayılı Sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmamasını uygun bulmuştur.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenler de ilgili üç aylık dönem için enflasyon düzeltmesi yapmayacaklardır. Söz konusu dönemler için ihtiyari olarak enflasyon düzeltmesi yapmak da mümkün bulunmamaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı verdiği bir özelge ile her ne kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması gerekse de 2024 hesap dönemi birinci geçici vergi dönemi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapıp düzeltmeye ilişkin kayıtları yasal defterlerine işleyen mükelleflerin yasal kayıtlarını düzeltmesine gerek olmadığını belirtmiştir. Özelgede atılan kayıtlara göre oluşan kar/zarar ile enflasyon düzeltmesi yapılmadan oluşan kar/zarar farkının 2024 birinci dönem geçici vergi beyannamesinde “Kanunun Kabul Edilmeyen Giderler” veya “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Bölümünün Diğer İndirimler” kısmında gösterilmek suretiyle beyan edilmesi ve enflasyon düzeltmesi öncesi kar/zarara göre geçici vergi matrahının belirlenmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca söz konusu özelgede, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılmayacağından, birinci geçici vergi dönemine ilişkin finansman gideri kısıtlaması hesabında 31/3/2024 tarihi enflasyon düzeltmesi yapılmamış bilançoya göre hesaplanan tutarın dikkate alınması gerektiği de belirtilmiştir.