VERGI 2024-017

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ;
2023 HESAP DÖNEMİNE AİT KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE Ba-Bs FORMLARININ VERİLME, E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE “ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI’NIN YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI
Vergilendirme ile ilgili ödevlerin zamanında yerine getirilmesi esastır. Mükelleflerimiz ve meslek mensuplarının iş planlamalarını bu doğrultuda yapmaları gerektiği tabiidir. Bununla birlikte bazı zorunlu koşulların ortaya çıkmasına bağlı olarak bu yükümlülüklere ilişkin süreler zaman zaman uzatılmaktadır.
Bu kapsamda; mükellef ve meslek mensuplarından gelen yoğun talepler, kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanması gereken enflasyon düzeltmesine ilişkin işlemlerin meydana getirdiği iş yoğunluğu gibi hususlar dikkate alınmış ve kurumlar vergisi beyannamesi ile Ba-Bs formlarının verilme ve ödeme süreleri, e-Defter oluşturma, imzalama ve beratların yüklenme sürelerinin uzatılması uygun bulunmuştur.