VERGI 2024-013

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ;


“1 NİSAN 2024 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2023 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE Ba-Bs FORMLARI VE E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA VE “ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI”NIN YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI

28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

-   1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar,
-   1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar
-   Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.