VERGI 2024-011

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ;

“ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI HAKKINDA VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiş ve uygulamaya yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.