-

Ender İnelli

Ortak / Vergi

Yeminli Mali Müşavir

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Ender İnelli, 2005-2007 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Para Piyasası Uzmanı göreviyle meslek hayatına başlamıştır. 2007-2011 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak, 2011-2013 yılları arasında ise Vergi Denetim Kurulu’nda Vergi Müfettişi olarak görev yapmıştır.

TÜRMOB tarafından yapılan sınavı kazanarak Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazanmıştır. 2011-2013 yılları arasında ise Ernst&Young’da Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü, akabinde ise Deloitte’da Vergi Bölümü Ortağı olarak çalışmıştır. Vergi Güvenlik Müesseseleri, Şirket Yeniden Yapılandırmaları, Vergi Teşvikleri, Uluslararası Vergilendirme ve Vergi İhtilafları konularında ihtisas sahibidir.

Vergi Dünyası, Yaklaşım, Lebib Yalkın, Diyalog gibi Türkiye çapında faaliyet gösteren dergilerde yayımlanmış 70’i aşkın makalesi bulunmaktadır. SMMM ve YMM odalarında düzenlenen birçok seminer ve eğitime konuşmacı ve eğitmen olarak katılmıştır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ender İnelli 2021 yılında BDO İzmir ofisine katılmış olup, Vergi Bölümü Ortağı olarak görevini sürdürmektedir.

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası

 

EĞİTİM

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İİBF Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Lisans