-

Duran Altıntaş

Yardımcı Ortak - Audit

Otomotiv | Sağlık & İlaç | Tekstil

Finansal Tabloların Denetimi | Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler | Özel Amaçlı Denetimler | Uygunluk Denetimleri | İç Denetim | Usulsüzlük ve Hile Denetimi

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Duran Altıntaş 12 yılı aşkın denetim tecrübesine sahiptir. Daha önce Deloitte Türkiye denetim departmanında çalışmış, 2018 yılında BDO Türkiye ekibine katılmıştır.

SPK halka arz sürecinde denetim, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Amerika Birleşik Devletleri’nde Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları, Spanish GAAP, German GAAP çerçevesinde Avrupa kökenli çok uluslu şirketler ve yerli büyük sanayi gruplarına verilen denetim çalışmalarında tecrübe sahibidir.

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

Istanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

 

MESLEKİ LİSANSLAR

Bağımsız Denetçi Belgesi (KGK)

 

EĞİTİM

Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü, Lisans