.

Dilek Sasaoğlu

Ortak - Muhasebe & Raporlama

Taşımacılık & Lojistik | Perakende | Turizm, Konaklama ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Vergi Beyanname ve Bildirimleri | Bordro Hizmetleri ve SGK Bildirimleri | Yönetim Raporlamaları | Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Dilek Sasaoğlu, 2014 yılından itibaren BDO Outsourcing bölümünde ortak olarak çalışmaktadır. Bu bölümde, yerli ve yabancı pek çok şirkete, defter tutma ve muhasebe, beyanname hazırlama, bordro hazırlama, sosyal güvenlik kurumu bildirimlerinin hazırlanması, raporlama, muhasebe ve muhasebe sistemleri danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

2014 yılında Outsourcing bölümünde Partner olarak çalışmaya başlamadan önce, BDO Vergi bölümünde 18 yıl süreyle görev yapmıştır. Bu süre içerisinde, imalat, inşaat, turizm, pazarlama, enerji, gemi inşa, tekstil, sigorta-banka, gibi sektörlerde faaliyet gösteren pek çok yerli ve uluslararası firmaya vergisel denetim ve danışmanlık hizmetleri verilmesinde rol almış, uluslararası vergilendirme, vergisel due diligence çalışmaları, transfer fiyatlandırması konularında uzmanlaşmıştır.

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

 

EGİTİM

Vlekho Business School, Belçika, International Business, Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Lisans