Sirkülerler:

Vergi 2016-119

30 Aralık 2016

VARLIK BARIŞI KAPSAMINDAKİ VARLIKLARIN YURDA GETİRİLME VE KAYDA ALINMA SÜRELERİ ALTI AY UZATILMIŞTIR

Bilindiği üzere 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 7. Maddesi ile, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde bu varlıklara serbestçe tasarruf edilebileceği öngörülmüştür.

Aynı madde ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, sahip oldukları Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, yine 31.12.2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydetme imkânı da getirilmiştir.

Madde ile Bakanlar Kuruluna yukarıda belirtilen süreleri bitim tarihlerinden itibaren altı aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.