Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-118

27 Aralık 2016

2017 YILINDA ÖDENECEK EMLAK VERGİLERİNE ESAS DEĞERLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN 70 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Maliye Bakanlığı çıkarmış olduğu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70) (RG.27.12.2016-29931) ile, 2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2017 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapmıştır.

Bilindiği üzere, Emlak Vergisi Kanunu’nun mükerrer 49/b maddesine göre, arsalara ve arazilere ait vergi değerleri, takdir komisyonlarınca her dört yılda bir belirlenir. Bu hükme istinaden 2014-2017 yılları arasında uygulanmak üzere 2013 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.

Binalara ait vergi değeri ise, Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları’nca belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyetlerinin, binanın dıştan dışa yüzölçümü ile çarpılması suretiyle bulunan değere, bulunacak arsa veya arsa payının ilavesi suretiyle tespit edilir. 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.