Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-077

05 Eylül 2016

6736 SAYILI KANUNUN KAYITLARIN (EMTİA, MAKİNE, DEMİRBAŞ, TEÇHİZAT, KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR TUTARLARININ) DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

Bilindiği gibi kamuoyunda “Af Kanunu” olarak adlandırılan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanunla muhtelif konularda çok önemli düzenlemeler yapılmış olup, bu Kanun genel olarak 2016/69 sayılı Sirkülerimizde açıklanmıştır.

Kanunun “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi” başlıklı 6 ncı maddesinde,

  • İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar (Md.6/1),
  • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar (Md.6/2),
  • 31.12.2015 tarihli bilançolara göre kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler (Md. 6/3)

hakkında hükümlere yer verilerek kayıtlarla fiilli durumun uyumlaştırılmasına imkân sağlanmıştır.

Kanuna ilişkin 1 seri no.lu Genel Tebliğ (Tebliğ) 23.08.2016 tarih ve 29810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (2016/72 sayılı Sirkülerimiz)

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.